• Vraagstuk
  • Matchmaking
  • Onderzoek
  • Concept
  • Presentatie
  • Matchmaking
  • Results

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is de toekomst van een volwassen voedselsysteem. Met observatie van ecologische relaties, maximale inzet op levende diversiteit en minimaal op fossiele brandstoffen, en de integratie van oersimpele technologie kan hoogwaardige productie tot stand komen. Inmiddels komt de waarde hiervan steeds breder in beeld, als een antwoord op actuele en urgente kwesties: bodemvruchtbaarheid en productiviteit, biodiversiteit, klimaatmitigatie en –adaptie, de gezondheid van consumenten en last but not least: de bestaanszekerheid van boeren.

Applaus voor Plan van Aanpak natuurinclusieve landbouw

Maandag 23 oktober 2017 werd tijdens Agri meets Design in Eindhoven een nieuwe stap gezet op weg naar Nederland als ‘Living Lab Natuurinclusieve Landbouw.’ De aanwezige koplopers reageerden enthousiast op de presentatie van het plan van aanpak. Het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw wil Nederland ‘Levend Laboratorium’ maken voor landbouw met veel meer natuur. Voedsel Anders doet mee.

“Mocht het nog niet duidelijk zijn: we zijn (allang) begonnen! Zegt het voort!”, aldus een van de trekkers Klaas Sietse Spoelstra, bekend van onder andere het Friese netwerk Kening fan ‘e greide – oftewel Koning van het grasland. Aan het enthousiasme zal het niet liggen. De koplopers van het netwerk zijn overtuigd van het belang, de noodzaak en de mogelijkheden. Op naar een organisatie met daadkracht! Fransjan de Waard (De Waard Eetbaar landschap) en Geert van der Veer (Herenboeren) presenteerden het plan van aanpak. Minder zichtbaar maar heel belangrijk op de achtergrond was Conny Clazing van de RVO die het bottum-up netwerk actief faciliteert.

Hoe ziet dat er dan uit?

Elke regio van Nederland krijgt een ‘Living Lab’. Daarin ontmoeten doeners en pioniers elkaar, de koplopers uit de praktijk, het beleid, communicatie, onderzoek. Zij wisselen uit, delen ervaringen en stimuleren elkaar en anderen in hun omgeving. Het gaat nadrukkelijk ook om het betrekken van bestaande netwerken en initiatieven, om elkaar te kunnen versterken.

Er komt ook een landelijke koplopersgroep. Mensen daarin hebben elk een link met een regio- of themalab en wisselen op landelijk niveau uit. Dit vraagt nogal wat werk en tijd, daarom worden deze mensen gecoacht een krijgen een budget om dit werk te kunnen doen. Een kernteam begeleidt de organisatie en een stichting is het formele aanspreekpunt. Doel is het delen en uitventen van kennis en ervaring.

Hoe kom je in een koplopersteam?

Het gaat dus om mensen uit de praktijk van de natuurinclusieve landbouw. Koplopers zijn pioniers, zoeken kansen, zijn out of the box denkers en doeners, doorzetters. Voor een lab is het van groot belang dat er verschillende geesten in zitten, zodat er veel diversiteit in de groep is. Heb je belangstelling of ken je mensen waarvan je vind dat ze koploper (kunnen) zijn, laat het ons weten en mail naar: info@natuurinclusievelandbouw.nl

Meer weten? Bekijk de Facebookpagina.