• Vraagstuk
  • Matchmaking
  • Onderzoek
  • Concept
  • Presentatie
  • Matchmaking
  • Results

Natural Farm Lab

In het project Natural Farm Lab verdiepen drie ontwerpers zich gedurende 2017 in wat natuurlijk veehouden precies kan zijn. Zo vroeg Lobke zich af of ze boer kon worden, en wilde Matthijs Bosman kijken naar hoe hij een breder publiek kan betrekken bij de veehouderij.

Vraagstuk

Op dit moment zijn de principes en mogelijkheden van natuurlijke veehouderij bekend bij experts. Stichting Natural Livestock Farming en de provincie Overijssel willen dat deze vorm van veehouden gangbaar wordt; dat boeren en dierenartsen door heel Nederland het in hun dagelijkse praktijk gaan toepassen. Om dit voor elkaar te krijgen zullen diverse groepen in contact moeten komen met- en geïnspireerd worden door- de principes van het natuurlijk veehouden. Veehouders natuurlijk, maar ook dierenartsen, onderzoekers, consumenten, beleidsmakers en de andere Nederlandse provincies. Maar kan iedereen geïnspireerd raken om de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen?

Matchmaking

Ontwerpers Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians zijn met dit vraagstuk aan de slag in het project Natural Farm Lab. Het Kunstenlab als creatieve partij zorgt ervoor dat deze visualisatie tot stand wordt gebracht door de visie van ontwerpers.

Matthijs, Lobke en Martina werden geselecteerd uit een groep van acht ontwerpers. Zij zijn gekozen vanwege hun analytische houding, bijzondere insteek, sterke inhoudelijke vragen en de verwachting dat ze vanuit een onorthodoxe blik een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan dit actuele vraagstuk.

Matthijs Bosman is filmmaker en beeldend kunstenaar. Met zijn werk vergroot hij onderdelen van het dagelijks leven uit door deze te romantiseren en op een onverwachte wijze weer aan kijker te tonen.

Lobke Meekes laat zich in haar werk inspireren door mensen en landschappen. Ze gaat daarbij op zoek naar dat ene moment waarbij er verbinding ontstaat tussen mensen onderling of contact met het landschap.

Martina Florians houdt zich momenteel bezig met de blauwe economie. De blauwe economie hangt een andere manier van economisch denken aan: voorzie in de basisbehoefte van de mens aan wat lokaal voorhanden is. Het blauwe businessmodel gaat uit van de output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces.

Concept

Inmiddels zijn de concepten bekend!

Lobke Meekes heeft zichzelf tot doel gesteld om boer te worden, haar avonturen lees je hier. Lobke’s project is een zelfreflectie waarbij ze in gesprek gaat met boeren over hun keuzes en afwegingen, en bekijkt hoe zij zelf boer zou kunnen worden, maar ze hoeft geen eigenaar van dieren te zijn. Zo kan ze voor dieren zorgen, haar land omzetten in natuurlijk grasland door een logeeradres te worden voor droogstaande koeien!

 

Matthijs Bosman ontwikkelt een nieuwe supermarkt zonder supermarkt. Zijn invalshoek is om niet met een probleem naar het publiek te stappen, maar met een oplossing. Daarbij zoekt hij naar meer opbrengst voor melkveehouders waardoor een minder intensieve veehouderij mogelijk wordt gemaakt. Maak kennis met Superland: de landelijke supermarktketen die niet bestaat. Het is een structuur die het kopen van voedsel bij de boer voor de consument nog eenvoudiger maakt dan boodschappen doen bij een gangbare supermarkt. Alles van het land gaat direct naar de klant. En hier wordt niet met prijzen gestunt. Lees hier het interview met Matthijs over Superland.

Martina Florians doorgrondde dilemma’s van de boer. Wat haar vooral opviel in gesprek met melkveehouders is dat het maken van keuzes in het boerenbedrijf worden bepaald door vier punten: de financiële middelen, familietraditie, erfbetreders en het boerenverstand. Martina wil gesprekken faciliteren die boeren helpen om besluiten door te voeren, en aan welke knoppen ze dan het beste kunnen draaien. In één-op-één tafelgesprekken kan iedereen aanschuiven en zichzelf in de positie van een boer zetten door een fictief boerenfamiliebedrijf samen te stellen. Aan de hand van dat fictieve bedrijf worden dilemma’s doorlopen en keuzes gemaakt. Wat zou jij kiezen als je voor de boerendillema’s zou staan? Lees hier het uitgebreide interview met Martina!

Presentatie

Alle drie de kunstenaars presenteerden hun laatste versie van de concepten in Zwolle, november 2017. Lees alles over de projecten op de eigen pagina’s.

Subprojecten

Superland

Een groot deel van de voedselprijs wordt bepaald door vijf inkoopkantoren voor supermarkten. ‘Wat…

Lees verder

ProefBoer

Proef de boer! Nou ja, niet de boer zelf, maar neem het verder vooral…

Lees verder

Generatie-Agenda

Martina Florians ontwikkelde de Generatie-Agenda voor boerenfamilies. Hiermee staan boeren stil bij hun eigen…

Lees verder