• Vraagstuk
  • Matchmaking
  • Onderzoek
  • Concept
  • Presentatie
  • Matchmaking
  • Results

HvA meets MelkWeg

Agri meets Design werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de richting Product Design werden uitgedaagd om hun ideeën en visie los te laten op een korte keten voor de witte motor: melk.

Vraagstuk

De studenten kregen de opdracht een lokale voedselketen te ontwikkelen, waarbij producten op een directe manier bij de consument terecht komen en productiewijzen worden gewaardeerd. Voor veel boeren is het bijvoorbeeld lastig om financieel gecompenseerd te worden voor de extra moeite die zij steken in zaken als landschapsbeheer of biodiversiteit. Kan je die inzet laten belonen door de consument in een productketen?

Matchmaking

De studenten gaan aan de slag met een collectief van vijf melkveehouders en twee jonge zuivelondernemers uit het ommeland van Amsterdam. Een collectief dat momenteel concrete stappen maakt voor een directe vermarkting van ommelandse zuivel naar de stad.

De zuivel die wordt geproduceerd door deze melkveehouders is stuk voor stuk uniek in smaak: dit komt door variaties in koeienrassen, de gras- en kruidensoorten die de koeien eten en de werking van de seizoenen. Deze differentiatie en ‘terroir’ (alle lokale omstandigheden die de smaak beïnvloeden) in zuivel wordt nu nog amper benut. Er liggen genoeg kansen om die variaties tot waarde te maken: de smaak van de zuivel vertelt immers iets over het landschap en de koeien in het ommeland. Maar om dat te kunnen doen zijn er hele nieuwe producten en diensten nodig. Producten en diensten die ervoor zorgen dat deze bijzondere zuivel van deze boeren weer de stad in komt, zichtbaar wordt, bij mensen thuiskomt, in de winkels en op de markten.

Onderzoek

Passage uit een blog bijgehouden door studenten van de richting Product Design van de Hogeschool van Amsterdam over het project De Amsterdamse Melkweg.

“Het was vijf weken geleden dat de studenten hun eerste kennismaking, op boerderij Hartstocht, hadden met de opdrachtgevers voor het project De Amsterdamse Melkweg. De afgelopen weken waren gevuld met onderzoeken, schetsen en het maken van modellen. Maandag 10 oktober zouden de ideeën gepresenteerd worden. De opdrachtgevers werden vertegenwoordigd door Marten Verdenius en Helen Kranstauber  (Agri Meets Design). Voor de studenten was dit het moment om hun eerste ideeën te toetsen aan de kritische blik van zowel de opdrachtgevers als de doelgroep, maar natuurlijk ook hét moment om vragen te stellen aan deze personen.”

 

Concept

De ideeën van de studenten liepen uiteen. Het ging van verpakkingen tot concepten om de consument bewust te maken, en van ideeën die kinderen aan de zuivel zouden moeten krijgen tot een servies voor zuivel. De trends die bij de eerdere presentatie al aan het licht waren gekomen waren terug te zien bij meerdere studenten. Het woord transparantie viel meerdere keren, om duidelijk te maken dat de consument op zoek is naar producten waarbij men weet wat erin zit en waar het vandaan komt.

Opvallend waren de verschillende manieren waarop naar de ideeën werd gekeken. Bij Marten Verdenius was duidelijk te merken dat hij als ondernemer op zoek is naar ideeën die hem helpen zijn producten aan de man te brengen. Hij was vooral enthousiast over logistieke oplossingen en verpakkingen. Helen Kranstauber lette daarentegen meer op het verhaal achter de lokale zuivelproducten. Ideeën die bijdragen aan het creëren van een bewustzijn omtrent dit verhaal vielen bij haar goed in de smaak. Terwijl er door de vertegenwoordigers van de doelgroep vooral werd gelet op het gebruik en duurzaamheid.

Presentatie

Passage uit een blog door studenten van de richting Product Design van de Hogeschool van Amsterdam over het project De Amsterdamse Melkweg.

“De groep heeft de afgelopen acht weken naar dit moment toegewerkt: het presenteren van drie gelijkwaardige concepten voor het Innovatielab project De Amsterdamse Melkweg, aan de opdrachtgevers en docenten.

Kritische feedback

Na een korte introductie van Annelies de Leede, coördinator van het vak Product Design, gaan de presentaties van start. Er werd door de opdrachtgevers en docenten aandachtig gekeken naar de presentaties, waarna ze hier feedback op gaven. Naast de kritische feedback werden studenten veelal ook stimulerend toegesproken. Wat meteen opviel was dat de presentaties van sommigen een logisch gevolg was van hetgeen ze bij de eerste ideebespreking hebben laten zien, terwijl anderen in de tussentijd een andere weg ingeslagen zijn. Soms kom je er als ontwerper tijdens het proces achter dat een andere richting meer kans van slagen zal hebben en is het verstandig deze te volgen.

Het was mooi om te zien dat er vooral werd gekeken naar wat interessante gebieden waren om verder in te duiken. Voor sommigen lag dit gebied vooruit in hun proces, terwijl anderen wellicht een aantal stappen terug moeten doen om dit gebied verder te ontdekken.

De sfeer tijdens de presentaties was serieus, maar deze werd afgewisseld door een gezellige, informele sfeer voor, na en tussen de vertellers door. Na de lange zit leken alle hoofden vol te zitten. De opdrachtgevers en docenten bleven nog napraten terwijl de meeste studenten vrij snel naar huis gingen, in afwachting op hun beoordeling die later bekend gemaakt gaat worden.”