• Vraagstuk
  • Matchmaking
  • Onderzoek
  • Concept
  • Presentatie
  • Matchmaking
  • Results

Datavisualitiesatie bij een pieperboer

Hoe kunnen big data-analyses bijdragen aan een betere aardappeloogst? Precisieboer Jacob van den Borne meet met moderne apparatuur alles wat er te meten valt op zijn velden: bemesting, beregening, bestrijding en het optimaliseren van de opbrengst. Maar hoe maak je die gegevens toegankelijk en inzichtelijk?

Vraagstuk

De vraag is al zo oud als de landbouw zelf: hoe zorg je dat je zo goed mogelijk boert? Hoe haal je zo efficiënt mogelijk een zo goed mogelijke oogst? Meten is weten en dus meet precisielandbouwer Jacob van den Borne alles wat los en vast zit. Met moderne scanners en meetapparatuur worden enorme hoeveelheden data gegenereerd. Maar hoe zet je die Big Data daadwerkelijk in om beter te kunnen boeren? Het thema van deze eerste ‘FarmHack’ was dan ook datavisualisatie, waarmee precisielandbouwdata toegankelijk en inzichtelijk gemaakt kan worden.

OverallFarmHack1

Een FarmHack is een hackathon: een competitie waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken, dankzij slimme combinaties van data, software, hardware en design.

Matching

Tijdens deze FarmHack gingen we aan de slag met vrij toegankelijke ‘open data’ en de datasets doe Jacob zelf had meegebracht. Daarnaast hadden de hackers toegang tot waardevolle aanvullende data van datadonors als Eurofins Agro en Alterra. Eurofins Agro bood toegang tot bodemscoutdata; data die is gebaseerd opsatellietbeelden van negen groeiseizoenen. Kennispartner Alterra gaf toegang tot data met potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling. Geodan was als kennispartner aanwezig om met virtual reality en serious gaming te helpen om toekomstscenario’s te ontwikkelen. Zij brachten de nieuwste 3D technologie mee (HTC Vive), namelijk Virtual Reality.

Screenshot 2016-06-20 17.23.51

Onderzoek

Tijdens de FarmHack streden drie teams, met teamleden van uiteenlopende achtergronden als domeinexperts, coders, planologen, data crunchers, business developers en designers om het beste idee. Zij gingen aan de slag met de nieuwste technologiën en innovaties op het gebied van drones, data, virtual reality en webinterfaces.

Concept

De winnaar van de eerste FarmHack werd team Digital Eye. Zij wilden een systeem ontwikkelen om op een gestandaardiseerde manier gewasfoto’s te nemen en te archiveren. Daarmee kan je sneller afwijkingen opsporen, analyses maken en oogstvoorspellingen verrijken met informatie uit beelden. Die beelden worden gemaakt door een camera die op een trekker of machine wordt gemonteerd. Een app analyseert en archiveert de beelden erna in een toegankelijk systeem. De boer krijgt daarmee letterlijk in beeld wat er aan de hand is met zijn gewassen. Informatie die hij tegenwoordig misschien wel heeft in de vorm van data, maar niet als optische informatie van de aardappelplant.

Team Digital Eye wint de eerste FarmHackOrganic Matter

Ook team Organic Matter wilde data voor de boer omzetten in praktische inzichten. Twee percelen met veel variatie werden doorgelicht om significante patronen te destilleren. Ook richtten ze een grote database in, waarin alle data van alle percelen van boer Jacob verzameld zijn. Met een uitontwikkelde applicatie kan Jacob daardoor straks voor al zijn percelen data plotten en verbanden zoeken.

Voorlopig ontwerp app

De applicatie biedt de akkerbouwer vooral tijdsbesparing, meer inzicht (en daardoor input besparing) en risicobeheersing op. Adviseurs levert het naast tijdsbesparing ook kennisontwikkeling en nauwkeurigheid op, en voor toeleveranciers levert het mogelijkheden voor gerichtere sales. Het team dacht zo’n 200.000 tot 300.000 euro nodig te hebben om de applicatie uit te ontwikkelen.

Organic Matter ontwikkelde een aantal wireframes van de gebruiksvriendelijke applicatie die ze voor ogen hadden.Team One Day Fly

Het team One Day Fly richtte zich op technologie uit de gamingwereld om data op een slimmere en nieuwe manier te integreren, analyseren en visualiseren. Dankzij de 3D expertise van Geodan (Falcon Viewer) ging het team aan de slag met gedetailleerde 3D-metingen van het bedrijf van boer Jacob.

Screenshot 2016-06-20 15.54.22

Presentatie

Aan het eind van de hackathon presenteerden de teams hun bevindingen en kreeg het winnende team een bescheiden geldprijs en een BootCamp onder leiding van Source Institute bij land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Teams worden pitch ready gemaakt voor een event met investeerders in samenwerking met ABN AMRO tijdens de Dutch Design Week.

FarmHack is een open source project. Daarom zijn de resultaten van alle FarmHacks zijn vastgelegd in een speciaal daartoe ontworpen open ecosysteem: GitHub. Daarin kunnen mensen goed samen aan broncodes werken.