• Vraagstuk
  • Matchmaking
  • Onderzoek
  • Concept
  • Presentatie
  • Matchmaking
  • Results

Boeren is een manier van leven

Boer Henk Kuijpers neemt een afstand waar tussen zijn bedrijf en de consument. Toch krijgt hij door direct contact met zijn omgeving ook veel good will. Nu is Henk op zoek naar manieren omdat verder uit te werken.

Vraagstuk

Henk Kuijpers heeft een gesloten varkensbedrijf met 350 zeugen en bijbehorende vleesvarkens aan de rand van Deurne. Ze zitten nog net in een landbouwontwikkelingsgebied, maar doordat ze zo dicht bij Deurne zitten, hebben ze veel te maken met de bewoners van het dorp vlakbij. Henk en zijn partner zijn daarop gaan inspelen. Ze produceren volgens één ster van het Beter Leven keurmerk en hebben meer aandacht voor dierenwelzijn. Ze gebruiken steeds minder medicijnen, de varkens krijgen meer ruimte en meer speelmateriaal. Maar toch blijven deze aanpassingen abstract voor burgers. Het is voor burgers niet zichtbaar wat er binnen in de stallen precies veranderd is en hoe het eraan toegaat. Om contact te vergroten hebben ze een buitenruimte ingericht met een varken en biggen, een paar koeien, een paard en een rustplek met bankje. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Via een eigen website en Facebook wordt veel over het bedrijf gecommuniceerd. Als de buitenvarkens slachtrijp zijn wordt het vlees via Facebook verkocht. Dit loopt heel goed. Op deze manier, door direct contact, ontstaat er veel good will. De vraag van Henk waar ze samen aan werken is: Wat kunnen we verder nog doen om op een creatieve manier ons bedrijf nog meer met de omgeving te verbinden?

Matchmaking

Varkensboer Henk Kuijpers met zijn partner Horry Gouvernante werkten samen met fotograaf en kunstenaar Tineke Schuurmans. Ze verkenden manieren om hun bedrijf op creatieve wijze meer aan hun omgeving te verbinden. Al snel realiseerden ze zich dat niet alleen de consument hen niet kent, maar zij hun consumenten ook niet kennen. Op verschillende manieren versterken ze hun communicatie om deze onbekendheid te overwinnen.

Presentatie

Samen ontwikkelen ze een 24-delige documentairereeks waarin ze alle facetten van hun bedrijf tonen. Van inkoop van veevoer tot afvoer van vlees en mest, alles wordt getoond, boer Henk neemt de kijkers mee op zijn fietstocht langs de gehele keten. Via social media zetten ze sterk in op communicatie waarbij vragen niet gevreesd wordt. Vragen ophalen en vragen stellen vormt de kern van de communicatie.

 

Meer lezen?

‘Boeren is een manier van leven’ is een uitkomst van FoodLabPeel, waar vijf koppels van boeren en designers aan meededen. Kijk voor een overzicht hier!