Wij zoeken nieuwe partners voor natuurinclusieve landbouw

Voor een nieuw op te zetten traject over natuurinclusieve landbouw zoeken wij als Agri meets Design nieuwe kennis en partners die mee willen bouwen aan de versnelling van natuurinclusief in Nederland. We zoeken organisaties die ofwel kennis of netwerk in huis hebben, van boeren tot ketenpartijen m.b.t. dit thema. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de programmamanager Judith Zengers via judithzengers@agrimeetsdesign.com.