Wie zijn wij

Onze voedselproductie staat voor grote uitdagingen. Agri meets Design zet de toon en inspireert boer, burger en bedrijfsleven tot vernieuwende oplossingen voor de agri- en foodsector.

Wij geloven dat de ontmoeting tussen de werelden van landbouw en design kansen biedt voor een fundamenteel andere kijk op ons voedselsysteem. Daarom verbinden we maatschappelijke voedselvraagstukken aan boerenverstand en creatieve denkkracht.

Betrokken professionals vanuit het ministerie van Economische Zaken, ZLTO, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Food Cabinet en de provincie Noord-Brabant hebben sinds 2013 de handen ineen geslagen. Zo maken zij de weg vrij voor bijzondere matches tussen boer en designer.

Wat doen wij

De vragen van morgen los je niet op met de antwoorden van gisteren. Wat we nodig hebben, is een andere manier van denken en het lef om nieuwe wegen te bewandelen.

Agri meets Design is een online en offline platform. Onze activiteiten en events inspireren overheid, wetenschap, bedrijfsleven én burgers. We brengen alle betrokkenen samen, helpen om met elkaar in gesprek te gaan om op een andere manier na te denken over de toekomst van ons eten.

Sinds 2013 zorgt deze aanpak in heel Nederland voor een verrassend frisse kijk op de meest weerbarstige problemen in de agri- en foodsector.

Resultaat

Door open te staan voor nieuwe manieren van samenwerken, krijgen verfrissende ideeën over ons voedselsysteem de kans om te wortelen.

Agri meets Design maakt ruimte voor matches tussen boer en designer. We gaan de dialoog aan tijdens de Agri Meets Design Karavaan, verrassen op events zoals de Dutch Design Week, inspireren om na te denken over de toekomst via Design for debate, werken samen met het bedrijfsleven aan prototypes, organiseren Hackatons om vastgelopen discussies open te breken en geven de boer het podium dat hij verdient via Food Lab’s.

Door het delen van kennis ontstaat bewustwording. Door samen te werken groeit een gezamenlijk doel. Bedrijfsleven, overheid en burgers haken aan en er ontstaan coalities die elkaar in de toekomst blijven ontmoeten.