Service design-voucher: subsidieregeling mkb-ondernemers vanaf 1 maart 2017

Klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de Nederlandse maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van een innovatief dienstenaanbod. Hoe maak je die omslag? De experimentele subsidieregeling Service Design Voucher van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt hierbij.

Tegoedbon voor inschakelen kennisinstelling of adviesbureau
De service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee je als mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. Voor het ontvangen van deze service ontvang je via de Service design-voucher € 3000,- subsidie, die uitsluitend is uit te geven aan advies van een kennisinstelling of adviesbureau. Voorwaarde is dat je zelf ook € 1000,- investeert in jouw innovatieve businessmodel. Met de Service Design Voucher schakel je ieder gewenste kennisinstelling of adviesbureau in voor een advies op maat.

Wanneer aan te vragen?
Van 1 tot en met 15 maart 2017 kun je jouw aanvraag indienen. De kennisinstelling of het adviesbureau kan de voucher verzilveren binnen 5 maanden na afgifte door RVO.nl. Er is maximaal € 240.000 beschikbaar aan designvouchers. Bij te veel aanmeldingen bepaalt een loting welke mkb-ondernemers vouchers ontvangen, uitgaande van de maximumwaarde per voucher.

Hoe aan te vragen?
De voucher is aan te vragen via mijnrvo. Vul eerst een enquêteformulier in op www.servicedesignvoucher.nl; deze is verplicht voor deelname. De enquête helpt je om nu alvast je kennisvraag te formuleren. Daarnaast vergelijk je met de enquête jouw onderneming anoniem met andere bedrijven via de zelfscan, ook als je eventueel besluit niet deel te nemen.

Samenwerking Nederlandse (top)sectoren
Het ministerie van Economische Zaken wil samen met het bedrijfsleven meer inzicht verschaffen in de knelpunten rondom niet-technologische innovatie. In dit kader is het beleidsexperiment ‘Service Design Voucher’ opgesteld in de vorm van een tijdelijk subsidiemodel, als onderdeel van de ‘Regeling nationale EZ-subsidies’. Via dit beleidsexperiment stimuleert de overheid samenwerking tussen de creatieve industrie, de mkb-maakindustrie en andere sectoren. De overheid wil zo een impuls geven aan de verdere intensivering van de innovatie- en vernieuwingskracht van de Nederlandse economie.

Meer weten?
Lees meer over de service design-voucher op de website van de rvo en in de Staatscourant van de Rijksoverheid.

Deel dit met andere