Doe mee met de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

Heb jij een kansrijk en innovatief idee voor vernieuwing op het platteland? Doe mee aan de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen!

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie. Grote maatschappelijke en vaak abstracte opgaven zoals klimaatverandering, de wateropgave, energietransitie, het vergroten van biodiversiteit, het tegengaan van illegale activiteiten en dierziektes, de verduurzaming van de landbouw, maar ook de vergrijzing en bevolkingsafname vragen om verregaande aanpassing van de inrichting en organisatie van het landelijk gebied. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.

Prijsvraag

Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

De prijsvraag is opgedeeld in twee rondes. De eerste ronde bestaat uit een ideeënprijsvraag. Hier worden 16 teams uit gekozen die in de tweede ronde het ingediende voorstel gaan uitwerken.

Wie kan er meedoen?

Brood en Spelen is een prijsvraag voor multidisciplinaire teams. In ieder team moet in ieder geval een professioneel ontwerper zitten. Dit kan een landschapsarchitect zijn, een (social) designer, een architect, een stedenbouwkundige of een productontwerper. Ook moet ieder team bestaan uit een of meerdere grondeigenaren, zoals bijvoorbeeld (agrarisch) ondernemers, coalities of coöperaties van boeren of andere ondernemers, particulier grondbezitters, landgoedbeheerders of –eigenaren, of organisaties voor natuurbeheer.

Inspiratiedagen

Lijkt het je wat om mee te doen, maar heb je nog geen tijd? Of wil je graag meer informatie? Meld je dan aan voor één van de inspiratiebijeenkomsten. Hierbij wordt ingegaan op de prijsvraag, en staat in het teken van het ontmoeten van andere ontwerpers en grondeigenaren om mogelijk een team mee te vormen.

Lees meer op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl.