Mestic vraagt jouw stem voor de Chivas Venture!

Mestic verandert koeienmest in bio-textiel, plastic en papier en vraagt jouw stem voor de Chivas Venture.

Chivas Venture investeert elk jaar $1 miljoen in start-ups die positieve verandering en een beter toekomst creëren. De meest veelbelovende sociale onderneming wint. Mestic is één van de 27 sociaal ondernemers die meedingen naar deze prijs. Dat zou hen kunnen helpen om een pilot te starten waarin Mestic kan opschalen.

Zo kunnen zij met deze prijs boeren financieel ondersteunen zodat zij hun werkwijze kunnen aanpassen/veranderen. Hiermee helpen ze het mestoverschot op te lossen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Je kunt nog stemmen tot 24 april via deze link.