Leegstand op het platteland

Rijksbouwmeester Floris Alkemade is het eerste officiële lid van de Coöperatie voor Stoppende Boeren.