Eerste editie van De Staat van de Kringlooplandbouw

Op 30 september jl. werd de eerste editie van De Staat van de Kringlooplandbouw gehouden op het pittoreske GeoFort in Herwijnen. De dag stond volledig in het teken van 2030. Wat ligt er dan op ons bord? Hoe ziet het erf, ons platteland en de keten eruit? Is de toekomst lokaal en verbond in korte ketens, hoogtechnologisch en efficiënt op wereldschaal of een rijke mix?

In het plenaire deel van de bijeenkomst kwam als één van de belangrijkste uitdagingen aan de orde: wie staan er op om aan deze omslag leiding te geven? Wie zijn de leiders van vandaag en morgen? Tevens was er de officiële livegang van het platform ‘Omslag naar Kringlooplandbouw’

> Lees meer: Platform Kringlooplandbouw

Agri meets Design nam vervolgens in haar workshop de deelnemers mee in de ervaringen van de afgelopen 7 jaar en ontwerpprincipes die daarin zijn ontwikkeld vanuit de praktijk van werken aan vernieuwing door boeren met ontwerpers en de verschillende stakeholders die daarbij betrokken willen zijn. Sietske Klooster (systemic designer) ging daarbij ook in op haar ervaringen met de Melksalon. De hands-on aanpak van zowel boeren als designers, ze maken, proberen uit, wachten reacties af en ontwikkelen verder, past heel goed bij de uitdaging om te komen tot het sluiten van kringlopen. Daarbij kunnen boeren en consumenten gedeelde nieuwe waarden creëren. Het verhaal van het productieproces en product is daarbij belangrijk.

De sessie vormde ook een belangrijke opmaat naar STUDIO Agri meets Design op de komende Dutch Design Week in Eindhoven.