';

Future Food Design Awards

Ontwerp voor de toekomst van voedsel wordt bekroond tijdens de Dutch Design Week

De FFDA nodigt ontwerpers van over de hele wereld uit om hun ideeën en projecten aan te melden voor deze internationale stimuleringsprijs om vernieuwende en disruptieve ontwerpen voor een duurzame voedseltoekomst in de schijnwerpers te zetten.

Steeds meer ontwerpers zijn betrokken bij het vormgeven van ons voedselsysteem, maar nog te vaak voeren puur esthetische ontwerpen de boventoon op international designconferenties. Bij de FFDA ligt de focus anders. Marije Vogelzang, eating designer en juryvoorzitter, heeft het volgende te zeggen over de Future Food Design Awards:

“Het is van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat we de wereld van voedsel en design niet gescheiden houden. We moeten ze juist integreren, en innovatieve en disruptieve ontwerpen aanmoedigen en onder de aandacht brengen, om zo een cultureel rijke en duurzame voedseltoekomst te realiseren.”

Waar is de Future Food Design Awards naar op zoek?

De FFDA is op zoek naar uitdagende ontwerpen met een vernieuwende kijk op voedsel. Concepten kunnen variëren van het ontwikkelen van een nieuwe eetcultuur tot het veranderen van de voedselketen. Vraagstukken als landbeheer, het gebruik van zoetwatervoorraden, de invloed van de landbouw op het klimaat en het gebruik van schaarse grondstoffen zijn kwesties die wereldwijd spelen en die allemaal verband houden met voedselzekerheid. Andere mogelijke thema’s zijn hedendaagse tafelgebruiken, migratie, technologie en eetgewoonten. De FFDA daagt ontwerpers uit om hun visie te geven op de toekomst van ons voedsel en zo alle mensen een spiegel voor te houden over hun voedselconsumptie.

Criteria voor beoordeling

Onze jury selecteert uit alle inzendingen drie genomineerden, die in aanmerking komen voor de publieksprijs en één hoofdprijswinnaar. De inzendingen zullen op een aantal criteria beoordeeld worden. De belangrijkste zijn:

  • De impact op een gezondere, eerlijkere en/of duurzamere voedseltoekomst → dit kan breed worden geïnterpreteerd in de vorm van agenderen, bijdragen aan een debat, een groot publieksbereik, een veranderende boerenpraktijk, een zeer vernieuwend of radicaal idee etc.
  • De mate waarin creatief ontwerp & design thinking is toegepast in het project en/of het proces → is het ontwerp bijzonder, uniek en onderscheidend in het ontwerpveld, getuigt het van visie?
  • De mate van urgentie en het maatschappelijk engagement van het ontwerpproject → wordt er een belangwekkende vraag gesteld met het ontwerp op dit moment in de tijd voor de samenleving als geheel?

De prijzen

  • De winnaar wint prijzengeld van 5000 euro, dit prijzengeld is uitsluitend te besteden voor het verder ontwikkelen van het ontwerp of een vervolgstap.
  • De publieksprijs betreft een geldbedrag van 2500 euro, dit prijzengeld is uitsluitend te besteden voor het verder ontwikkelen van het ontwerp of een vervolgstap.
  • Internationale exposure waar wij ons uiterste best voor doen.

De winnaar van vorig jaar: Fernando Laposse

De winnaar van de eerste Future Food Design Awards 2017 was de in Mexico geboren Fernando Laposse met zijn project Totomoxtle. Totomoxtle is een fineer voor interieur en meubilair, gemaakt van de kleurrijke maïssbladeren zoals die van oudsher in Mexico worden verbouwd. Hij ontdekte niet alleen een volledig nieuw materiaal met enorme decoratieve mogelijkheden, ook wil hij middels dit materiaal meer bewustwording creëren over het verlies aan biodiversiteit en de lokale gemeenschappen helpen die deze inheemse maïssoorten verbouwen. Door de maïsbladeren een nieuwe bestemming te geven, kunnen de boeren worden gestimuleerd om meer inheemse maïssoorten te verbouwen. Het verbouwen van deze maïssoorten zorgt ervoor dat het lokale erfgoed behouden blijft en heeft een positieve impact op lokale gemeenschappen, doordat het de werkgelegenheid vergroot en een lucratieve bijverdienste oplevert. Volgens Fernando is het in stand houden van de diversiteit van gewassen en de vrijheid om te kiezen hoe we onszelf voeden niet alleen belangrijk voor het behoud van culinaire tradities, maar essentieel om het voedselproductiesysteem ook in de toekomst eerlijk en gezond te houden.

De Future Food Design Awards is een initiatief van Agri meets Design en The Dutch Institute of Food&Design en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant. Volg ons via Facebook en Instagram, en twitter met de hashtag #FFDA18

Partner worden?

Wil jij partner worden van de Future Food Design Awards? Neem dan contact op met programmamanager Judith Zengers.

Contact us

Deel dit met andere