';

Mini-documentaires 2020

Een reeks minidocumentaires

2020 is een goed jaar voor bezinning. We duiken daarom diep in de rol én impact van ontwerp(denken).

Agri meets Design gelooft in de bijdrage van ontwerp in de transitie naar een toekomstig voedselsysteem. De afgelopen jaren behaalden we met deze werkwijze veel resultaten en lichtten we met veel plezier inspirerende voorbeelden uit. Hoog tijd om de werkwijze eens onder de loep te nemen!

We spraken met Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool. Met Sietske Klooster, systemic designer, bekend van De MelkSalon. En met ontwerpers Marije Vogelzang, Lucas Mullié en Rosa van der Kamp.

Bekijk deze beschouwingen en ontdek de bijzondere kenmerken van samenwerking tussen boeren en ontwerpers, agrifood en creatieve industrie.

De macht van verbeeldingskracht.

Een diepte-interview met Frederike Praasterink, lector aan de HAS Hogeschool.

Ontrafelen van transitieprocessen.

Een diepte-interview met Sietske Klooster, embodied systemic designer en oprichter van De MelkSalon.

Voedselontwerp

Een diepte-interview met Marije Vogelzang, Lucas Mullié en Rosa van der Kamp.

Door boeren en ontwerpers te koppelen worden keer op keer verrassende producten, uitingen en oplossingen gecreëerd. Dit geldt zowel bij projecten die we zelf initiëren als bij andere inspirerende projecten.

In 2020 spreken we een aantal experts over de rol van ontwerp in de transitie naar toekomstige voedselsystemen. Hun beschouwingen helpen ons de toegevoegde waarde van ontwerp(denken) beter begrijpen.