';

Docu’s

Mini-documentaires 2019

Dit drieluik laat meerjarige trajecten zien, waarin de agrifood en creatieve sector samenwerken aan de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Deze drie ontwikkelingen worden gedragen door vastberaden ontwerpers en boeren, waarbij Agri meets Design de ontwikkelingen een impuls gaf.

Bekijk de video's

Mini-documentaires 2020

In 2020 spreken we experts over de rol van ontwerp in de transitie naar toekomstige voedselsystemen. Hun beschouwingen helpen ons de toegevoegde waarde van ontwerp(denken) beter begrijpen.

Bekijk de video's