Natural Farm Lab

In het project Natural Farm Lab verdiepen drie ontwerpers zich de komende tijd in natuurlijk veehouden. In de zomer van 2017 presenteren zij hun uitkomsten in de vorm van een voorstel.

Vraagstuk

Op dit moment zijn de principes en mogelijkheden van natuurlijke veehouderij bekend bij experts. Stichting Natural Livestock Farming en de provincie Overijssel willen dat deze vorm van veehouden gangbaar wordt; dat boeren en dierenartsen door heel Nederland het in hun dagelijkse praktijk gaan toepassen. Om dit voor elkaar te krijgen zullen diverse groepen in contact moeten komen met- en geïnspireerd worden door- de principes van het natuurlijk veehouden. Veehouders natuurlijk, maar ook dierenartsen, onderzoekers, consumenten, beleidsmakers en de andere Nederlandse provincies. Maar kan iedereen geïnspireerd raken om de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen?

Matchmaking

Ontwerpers Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians gaan met dit vraagstuk aan de slag in het project Natural Farm Lab. Het Kunstenlab als creatieve partij zorgt ervoor dat deze visualisatie tot stand wordt gebracht door de visie van ontwerpers.

Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians werden geselecteerd uit een groep van acht ontwerpers. Zij zijn gekozen vanwege hun analytische houding, bijzondere insteek, sterke inhoudelijke vragen en de verwachting dat ze vanuit een onorthodoxe blik een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan dit actuele vraagstuk.

Matthijs Bosman is filmmaker en beeldend kunstenaar. Met zijn werk vergroot hij onderdelen van het dagelijks leven uit door deze te romantiseren en op een onverwachte wijze weer aan kijker te tonen.

Lobke Meekes laat zich in haar werk inspireren door mensen en landschappen. Ze gaat daarbij op zoek naar dat ene moment waarbij er verbinding ontstaat tussen mensen onderling of contact met het landschap.

Martina Florians houdt zich momenteel bezig met de blauwe economie. De blauwe economie hangt een andere manier van economisch denken aan: voorzie in de basisbehoefte van de mens aan wat lokaal voorhanden is. Het blauwe businessmodel gaat uit van de output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces.

Concept

Op dit moment zijn de partijen druk in de weer met het Natural Farm Lab. Houd onze website en social media in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom dit traject!

Stichting Natural Livestock Farming werkt vanuit het agro-ecologische gedachtegoed waarbij het versterken van natuurlijke processen en balans – met name natuurlijke weerstand van mens, dier en bodem – centraal staat. De stichting initieert en ondersteunt daarom kennisontwikkeling en -deling op het gebied van natuurlijke veehouderij. Ze willen ervoor zorgen dat er meer gezonde, tevreden dieren zijn, en dat er minder antibioticagebruik is.

Dit project is opgezet in samenwerking met Agri meets Design (ZLTO, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken), Kunstenlab en de provincie Overijssel.