Landbouw Innovatie Campus – De Testfase

Op de Landbouw Innovatie Campus worden stappen vooruit gezet. Deze weken trekken ontwerpers en Brabantse boeren samen op rond vijf prikkelende thema’s:

• Minder is meer
Hoe kunnen we voedsel meer bijzonder maken, zonder dat het ertoe leidt dat het daardoor ontoegankelijk wordt voor grote groepen mensen?

• Voorbij het vooroordeel
Op het platteland schuurt het tussen boer en burger en ze lijken steeds verder van elkaar te vervreemden. Welke slimme oplossingen zijn te bedenken die beide weer tot elkaar brengen?

• Alleen nog eigen regio
Voedsel uit de regio is beter voor het klimaat. Veel mensen zouden het wel willen, maar welke keuzes horen daarbij?

• De Doe-Het-Zelf-Kip
We fokken in Brabant jaarlijks 26 miljoen kippen. Anoniem en onzichtbaar. Is de consument (weer) bereid verantwoordelijkheid te nemen over alle schakels van het productieproces?

• CampusCafé
Onder de noemer CampusCafé onderzoeken we of boeren behoefte hebben aan een lerend netwerk, een vertrouwde omgeving waarbinnen ze met collega’s successen delen en dilemma’s bespreken. Hoe ziet zo’n omgeving eruit en op welke manier kunnen designers inspiratie bieden?

De uitkomsten van deze verkenningen en wat boeren met deze uitkomsten kunnen doen willen we graag met u delen!

De Testfase – de resultaten
Landbouw Innovatie Campus

Donderdag 8 juni 2017 | 17.30 – 21.30 uur
Soep en broodjes vooraf, 18.30 uur begin programma

Locatie: CHV Noordkade, Verlengde Noordkade 10-12, Veghel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@landbouwinnovatiecampus.nl. We doen dat volgens het party-plus-1-principe (u mag een gast meenemen, bij voorkeur iemand die nog niet is betrokken bij de agrofoodtransitie). Op de website van de Landbouw Innovatie Campus is de voortgang op genoemde thema’s te volgen.